Mediation

Home / Coaching & Mediation / Mediation

Ben je verstrikt in een persoonlijk of arbeidsconflict?
Wordt je situatie door een conflict langzamerhand onwerkbaar of onleefbaar?
Wil je onafhankelijke ondersteuning bij het oplossen van een (dreigend) conflict?

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. Partijen hebben een zeer actieve rol, worden geholpen om zélf samen een goede oplossing te vinden voor hun conflict.

Meningsverschillen komen overal voor, thuis en in werksituaties. Mensen ervaren situaties nu eenmaal verschillend, denken, voelen, reageren anders, en hebben vaak uiteenlopende belangen. Een klein meningsverschil kan uitgroeien tot een groot conflict.

Mediation wordt veelal ingezet als een conflict juridisch dreigt te worden. Eerder is natuurlijk beter, om escalatie naar een onwerkbare of onleefbare situatie te voorkomen.
Door mediation bespaar je energie, tijd en kosten. Bovenal hou je het heft in eigen handen en voorkom je een gevecht waarin de relatie en personen verder worden beschadigd.

Kenmerkend voor de mediation van Changing Perspective is
– een open en onafhankelijke benadering
– op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid
– oplossingsgericht, met aandacht voor de verstoorde relatie
– met vertrouwen in ongekende mogelijkheden

Wij houden ons bewust verre van de rollen van adviseur en advocaat. We kennen de juridische aspecten rond ziekteverzuim en ontslag, maar onthouden ons van advies. Wij zijn ervan overtuigd dat onze beste bijdrage onafhankelijkheid is en dat de mooiste oplossingen niet in de juridische hoek worden gevonden.