Team-coaching

Home / Coaching & Mediation / Team-coaching

Kan de samenwerking in het team duidelijk beter?
Praten teamleden meer over elkaar dan met elkaar?
Staat het team voor een uitdaging en is een frisse start wenselijk?

Team-coaching heeft tot doel de effectiviteit van het team te vergroten. In de praktijk betekent dat vaak: delen van toekomstbeelden, formuleren van gemeenschappelijke doelen, verhelderen van verwachtingen, boven tafel krijgen en opruimen wat eronder geschoven werd. Veel voorkomende onderwerpen voor teams zijn: individuele – en teamcompetenties, taak- en resultaatgerichtheid, van aanbods- naar vraaggericht werken, time- en projectmanagement, motivatie, communicatie en feedback, vertrouwen en openheid, groepsdynamiek en eigen verantwoordelijkheid, leren leren.

Alles heeft met alles te maken, er is altijd te veel te doen en er lijkt nooit tijd genoeg. Hoe stel je als team prioriteiten zonder elkaar gek te maken? Leer dynamisch balanceren! Maak onderscheid tussen vier belangrijke factoren van teamwerk: de taak, het team, het individu en de context. Balanceer tussen deze factoren zonder er ooit één volledig uit het oog te verliezen. Herken: welke thema’s spelen er? Stem af: welke factoren verdienen nu met voorrang aandacht? Bepaal: wat staat ons te doen?

Dynamisch balanceren en het vier factorenmodel zijn enkele van veel waardevolle begrippen uit Thema Gecentreerde Interactie (TGI). TGI vormt een beproefde en herkenbare basis voor onze team-coaching.